RETRA CATALUNYA

EMPRESA DEDICADA A LA
GESTIÓ, RECICLATGE I VALORACIÓ DE RESIDUS

 Per entendre que és la gestió de residus hem d’entendre que el seu objectiu  busca la consecució de les tres ERRES:

REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR.

QUI SOM…

Empresa familiar dedicada a la gestió, transport i valorització de residus, amb molts anys d’experiència en el sector.

Som la resposta a les necessitats dels nostres clients, oferint un servei de qualitat operant a tot el Vallès oriental, occidental i província de Barcelona.

Tenim els següents codis autoritzats:

Codi de gestor: E-1050.08

Codi productor: P-66081.1

Codi transportista: T-5502

Codi negociant A-10104
Códigs  NIMA

Notificant / operador: 0800626361

Productor: 0800626361

Transportista: 0800620891

Gestor: 0800499929

(Número d’Identificació Medi Ambiental) és un codi, empleat a nivell estatal, que serveix per identificar inequívocament tots i cada un dels centres sotmesos a registre segons la normativa de residus, així com aquells centres que, no estant sotmesos a registre en matèria de residus, necessiten gestionar els seus residus de manera que han d’omplir i tramitar davant les AAPP, si escau, la documentació relativa al trasllat de residus.

El nostre compromís es basa en la preservació del medi ambient, on totes les descàrregues de residus que realitzem estan d’acord amb la llei vigent i homologats per l’administració de la Generalitat de Catalunya, prioritzant la proximitat de minimitzar el impacte mediambiental amb tots els factors de recursos utilitzats.

ON ESTEM…

La Nostra planta de transferència de residus, així com les nostres oficines centrals, es troben localitzades a Lliçà de Vall, a l’avinguda del Vallès,30.
Tenim molt bona comunicació terrestre amb tota la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.

SERVEIS

A RETRA CATALUNYA, oferim serveis de Recollida, Transport, Lloguer i Eliminació de Residus amb Contenidors.

Tambè fem l’expedició de certificats de residus si fos necessari  sense cost  addicional per els nostres clients.

Els nostres serveis arriben fins:
· VALLÉS ORIENTAL—OCCIDENTAL
· MARESME – OSONA
· BARCELONÉS
· ALTRES ZONAS CONSULTAR

CONTENIDORS
CONTENIDORS
MATERIAL DE CONTENIDORS DISPONIBLE 5M3 AMB TAPAS
5M3
8M3
10M3
12M3PATERAS
20M3
25M3
30M3
COMPACTADORS
TENIM A LA VENDA SACAS DE 1M3 PER LAS PETITAS RECOLLIDAS DE RUNA
ELS NOSTRES SERVEIS
ELS NOSTRES SERVEIS
·RECOLLIDA DE RESIDUS A EMPRESES, DE RESIDUS INDUSTRIALS
·RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ A OBRES,
·TRANSPORTS DE RESIDUS PER ORGANISMES ( DEIXALLERIES I ALTRES)
·RECOLLIDA DE SAQUES
ENTRADES A PLANTA
ENTRADES A PLANTA
DISPOSEM DE UNA PLANTA AUTORITZADA DE VALORITZACIÓ, I TRANSFERENCIA DE RESIDUS DE: ·RUNAS
·ASIMILABLES DE BANALS
·PODA-VERT
·FUSTAS
·TERRAS DISPOSEM DE BÁSCULAS PER PESAR ELS CAMIONS

COMANDES ON LINE

RECOLLIDA DE SACS

  Inserta el código
  captcha

  PETICIÓ DE CONTENIDORS

   Inserta el código
   captcha

   CONTACTA AMB NOSALTRES

    Inserta el código
    captcha

    Avda. del Vallés,30
    08185 LLIÇÀ DE VALL
    BARCELONA

    Email: administracio@retracat.cat
    Telèfon: 938.414.148

    Fax: 938.416.120